ĐĂNG KÝ

Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã quan tâm đến việc tham gia trang Healthcarebook của chúng tôi. Đây là nơi  tuyệt vời để bạn chia sẻ những trải nghiệm, niềm đam mê, các vấn đề, cũng như đề xuất giải pháp, bí quyết cá nhân,… mà liên quan đến sức khỏe cho toàn thể cộng đồng cùng biết.

Vui lòng gửi biểu mẫu này. Chúng tôi sẽ nhanh chóng liên hệ lại với bạn. Please select “Health Article writer – Healthcare book” from this position. 

For membership please submit the application form Click here 

VSHR team picture

We have a very easy tutorial about how to make post in to our healthcare book. Please have a look : Click here