BỆNH TỰ KỶ (AUTISM)

Rối loạn tự kỷ là gì? Rối loạn tự kỷ là nhóm các rối loạn phát triển thần kinh làm ảnh hưởng đến não bộ.[1] Trẻ tự kỷ học, suy nghĩ và trải nghiệm thế giới khác với những đứa trẻ khác. Chúng có thể phải đối mặt với các mức độ khác nhau về … Đọc tiếp BỆNH TỰ KỶ (AUTISM)