CÁCH ĐĂNG BÀI VIẾT

Healthcarebook là trang cho tất cả mọi người chia sẻ niềm đam mê của họ về sức khỏe – điều trị, nghiên cứu, thông tin về bệnh tật. Chúng tôi hoan nghênh các thành viên có chuyên môn và kinh nghiệm. Lợi ích to lớn của việc đăng bài viết trên trang Healthcarebook của chúng tôi là ngay sau khi bạn đăng thì bài viết của bạn cũng sẽ được chia sẻ trên phương tiện truyền thông xã hội, từ đó có thể giúp ích cho rất nhiều người.

Dưới đây là các bước để trở thành thành viên của chúng tôi:

  1. Tự đăng ký trên trang ‘Đăng ký’. (Nếu bạn chưa có tài khoản)
  2. Ngay sau khi bạn nhận được xác nhận đăng ký, bạn sẽ có một tên người dùng và mật khẩu.

We have a very easy tutorial about how to make post in to our healthcare book. Please have a look : Click here