THỨC UỐNG CÓ CỒN – HÃY LÀ NGƯỜI TIÊU DÙNG THÔNG MINH!

Đồ uống chiếm một phần rất lớn trong ngành công nghiệp thực phẩm, bao gồm đồ uống có cồn và đồ uống không có cồn nhưng không bao gồm nước uống không có ga và nước uống có ga (soda).