BÁO CÁO KHẢO SÁT THỰC TRẠNG VÀ CƠ CHẾ QUẢN LÝ NHÓM TRẺ ĐỘC LẬP TƯ THỤC TẠI VIỆT NAM

Trong những năm gần đây các nhóm trẻ độc lập tư thục phát triển với số lượng lớn nhằm đáp ứng nhu cầu gửi trẻ dưới 36 tháng tuổi trong điều kiện các trường Mầm Non công lập không đủ điều kiện nhận lứa tuổi này. Quản lý hoạt động của các nhóm trẻ Độc … Đọc tiếp BÁO CÁO KHẢO SÁT THỰC TRẠNG VÀ CƠ CHẾ QUẢN LÝ NHÓM TRẺ ĐỘC LẬP TƯ THỤC TẠI VIỆT NAM